Zákaznická info linka : 222 51 61 71

Záruka

Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v potvrzeném záručním listě,nebo na účtence který je u prodávaného zboží.
Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle Občanského zákoníku.
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Je-li nutné, aby byl výrobek zapojen odborně způsobilou a oprávněnou osobou (servisním technikem), začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace výrobku a to, pokud si kupující objednal instalaci výrobku nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží.
Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen zboží převzít po skončení záruční opravy.
Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží nebo od převzetí zboží s novou součástkou.
Minimální záruční doba poskytovaná na veškeré zboží je 24 měsíců.

Zpět na Obchodní podmínky